Regno: Plastová okna » Greenline - okna a dveře bez olova

Greenline - okna a dveře bez olova

Okna a dveře bez olova

Okna z PVC patří k těm vůbec nejodolnějším. I po desítkách let zůstávají naprosto funkční. K tomu přispívají nemalou měrou stabilizátory, které upravují zásadním způsobem vlastnosti PVC. Valná většina receptur PVC na trhu v současnosti obsahuje stabilizátory s obsahem olova. Vzhledem k mnoha škodlivým vlastnostem olova se EU rozhodla jeho spotřebu do r. 2015 výrazně snížit.

Společnost Regno je v této oblasti daleko vpředu. Všechny námi zpracovávané profily neobsahují škodlivé olovo a jsou stabilizovány výhradně stabilizátory na bázi ekologicky příznivého vápníku a zinku za použití značkových stabilizátorů Grennline.

PVC a ekologie

Tématem „PVC" se nezabývají už jen média či jednotlivé zájmové skupiny a ve stále větším měřítku je zde kritizována všestranná a osvědčená surovina. V praxi se často alternativy doporučované kritiky PVC ukazují jako nepoužitelné hlavně díky své ekonomické, ale často i ekologické nevýhodnosti. Výchozí surovinou pro výrobu PVC (polyvinylchlorid) je kuchyňská sůl (natriumchlorid) coby přírodní surovina a ropa nebo zemní plyn (taktéž přírodní suroviny). Chemickými postupy je přes meziprodukt VC (vinylchlorid) polymerizací vyroben PVC, který je chemicky stabilní a zdravotně nezávadný. Chemický vzorec PVC je tvořen uzavřeným řetězcem což znamená, že žádná z látek obsažených v materiálu nemůže být samovolně vyloučena.

Okna a dveře TROCAL jsou elementy s úctyhodnou odolností proti ohni, jsou těžce zápalné, hoří nejprve při teplotě 450°C a v počáteční fázi jsou klasifikovány jako samozhášivé. Výrobce PVC profilů recykluje veškerý odpad vznikající jak při produkci oken, tak i vlastních profilů. Také stará vymontovaná okna jsou v mateřském závodě znovu zhodnocena. Materiál je rozdrcen a speciální technologií znovu zaveden do výroby. Recyklované profily TROCAL jsou důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a splňují přitom všechny požadavky kladené na plastový okenní profil.

Profily TROCAL Recycling se skládají z recyklovaného jádra (70 %) a koextruzní technologií obaleným čerstvým PVC (30 %). Kvalita recyklovaných profilů TROCAL je zaručena předpisy RAL RG 716/1, oddíl 1.

Na základě dlouholetého výzkumu a zkoušek (první systémy pro plastová okna u TROCALu již v roce 1954) bylo zjištěno, že staré PVC profily mohou být recyklovány bez jakékoli ztráty kvality nejméně osmkrát. Při předpokládané životnosti okenního kování 30 let tak můžeme se stávajícími plastovými okny počítat ještě 240 let bez jakéhokoli zatížení životního prostředí. Po 240 letech máme možnost použít technologii rozložení PVC na původní základní komponenty (Chlor získaný elektrolýzou z kuchyňské soli NaCl a Ethylen z ropy), vyvinutou  výrobcem systému Trocal v roce 1994.

PVC-U (tvrzené PVC se zvýšenou houževnatostí) nejčastěji používané pro výrobu plastových oken (cca 99 %) se tak stává jednou z nejekologičtějších plastových hmot vůbec.