Regno: Plastová okna » Služby » Dotační program MŽP a SFŽP Nová Zelená úsporám 2013

Dotační program MŽP a SFŽP Nová Zelená úsporám 2013

Společnost Regno s.r.o. a její výrobky byly jako jedni z prvních zapsány do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) a Seznamu výrobků a technologií (SVT) dotačního programu Nová Zelená úsporám 2013.

V současné době jsou v Seznamu výrobků a technologií (SVT) zapsány následující výrobky společnosti Regno s.r.o.:

 1. Plastová okna a balkonové dveře ze systému Trocal 88+ s izolačním trojsklem Ug= 0,6 W/m2.K
  koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 0,8 W/m2.K; SVT 2406
 2. Plastová okna a balkonové dveře ze systému GEALAN S 8000 IQ s izolačním trojsklem Ug= 0,6 W/m2.K
  koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 0,88 W/m2.K; SVT 2795
 3. Plastová okna a balkonové dveře ze systému GEALAN S 8000 IQ s izolačním dvojsklem Ug= 1,0 W/m2.K
  koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 1,1 W/m2.K; SVT 2797
 4. Plastová okna a balkonové dveře ze systému Trocal 88+ s izolačním dvojsklem Ug= 0,5 W/m2.K
  koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 0,7 W/m2.K; SVT 2561
 5. Plastové vstupní jednokřídlové dveře ze systému Trocal InnoNova_70 AD, bílé nebo barevné,
  s izolačním trojsklem Ug= 0,7 W/m2.K, s neprůhlednou bílou výplní Up= 0,9 W/m2.K,
  s neprůhlednou barevnou výplní Up= 1,0 W/m2.K nebo kombinace skla a neprůhledné výplně,
  koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 1,1 W/m2.K; SVT 2591
 6. Plastová okna a balkonové dveře ze systému Trocal InnoNova_70 MD s izolačním dvojsklem Ug= 1,0 W/m2.K
  koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 1,2 W/m2.K; SVT 2573
 7. Plastová okna a balkonové dveře ze systému GEALAN S 8000 IQ s izolačním dvojsklem Ug= 1,1 W/m2.K
  koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 1,2 W/m2.K; SVT 2798
 8. Plastová okna a balkonové dveře ze systému Trocal InnoNova_70 A5 s izolačním dvojsklem Ug= 1,1 W/m2.K
  koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 1,2 W/m2.K; SVT 2568
 9. Plastová okna a balkonové dveře ze systému Trocal 88+ s izolačním dvojsklem Ug= 1,1 W/m2.K
  koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 1,2 W/m2.K; SVT 2558

Zákazníkům, kteří potřebují pomoci s vyřízením dotace, nabízíme následující služby:

 1. Orientační kontrolní výpočet
  • Na základě podkladů předaných zákazníkem a zákazníkem navržených úsporných opatření vypracujeme výpočet, který prokáže dosažitelnost a výši dotace z programu Zelená úsporám.
  • V případě, že zákazníkem navržená opatření nepovedou k požadovanému snížení nákladů na vytápění, navrhneme zákazníkovi opatření, která při minimálních investičních nákladech povedou k požadovanému snížení nákladů na vytápění a tím získání dotace.
  • Podkladem pro kontrolní výpočet je zjednodušená projektová dokumentace objektu obsahující zejména půdorysy, pohledy, řezy a skladby obvodového pláště budovy.
  • Úspornými opatřeními, které zákazník může (ale nemusí) kombinovat jsou výměna oken a dveří, zateplení vnějších stěn, zateplení střechy nebo stropu, zateplení podlahy a instalace nuceného větrání s rekuperací. Není důležité, kolik úsporných opatření žadatel zkombinuje nebo zda dané úsporné opatření provede na celém objektu nebo jen částečně. Důležitá je pouze výsledná úspora spotřeby tepla pro vytápění v objektu ve výši minimálně 20%.
  • V případě, že zákazník nevlastní požadovanou projektovou dokumentaci k objektu, doporučíme zákazníkovi projektanta, který projektovou dokumentaci v nezbytném rozsahu zpracuje.
 2. Vypracování projektu úsporných opatření
 3. Vypracování odborného posudku a vyřízení podání žádosti o dotaci
  Pokud výpočet prokáže nárok na získání dotace z programu Zelená úsporám nebo pokud zákazník akceptuje doporučená dodatečná úsporná opatření, vypracujeme zákazníkovi odborný posudek úsporného opatření, sestavíme a zkompletujeme žádost o dotaci a tuto podáme na SFŽP. Před odevzdáním žádosti samozřejmě zákazníka seznámíme s doloženou výší úspor a s jeho konkrétním nárokem na dotaci.

Závěrem je třeba říci, že bez Vaší součinnosti za Vás dotaci „nevyběháme", ale určitě Vám my a naši spolupracovníci získání dotace v maximální možné míře usnadníme.